Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

Zamawianie leków

ZASADY WYSTAWIANIA RECEPT NA LEKI STAŁE, ZAŻYWANE PRZEZ PACJENTÓW.

                                    

Przedłużenie recepty  odbywa się w ramach tzw. porady receptowej i dotyczy wyłącznie zapotrzebowania na leki przyjmowane w schorzeniach przewlekłych. Recepta wypisywana jest na lek przyjmowany stale w chorobach przewlekłych, który został ustalony na poprzednich wizytach.

Zapotrzebowanie na leki można składać za pomocą poniższego formularza elektronicznego.

Istnieje również możliwość skorzystania z formularza papierowego, który jest dostępny na dole strony. Taki formularz po uzupełnieniu należy dostarczyć do przychodni.
Zaleca się aby zapotrzebowanie złożyć przynajmniej 3 dni robocze przed wyczerpaniem zapasu leków.

Formularz elektroniczny do zamawiania leków:

  Proszę wybrać przychodnię, z której korzysta Pacjent:


  (wszystkie szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są tutaj).

  Odbiór recepty

  W przypadku pacjentów posiadających Internetowe Konta Pacjenta (IKP) pacjent otrzyma kod e-recepty w wiadomości SMS lub e-mailowej bezpośrednio po wystawieniu recepty.

  W pozostałych przypadkach możliwy jest:

  a) odbiór wydruku recepty w postaci elektronicznej w rejestracji przychodni:

  • osobiście przez pacjenta – za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
  • przez przedstawiciela ustawowego pacjenta albo osobę upoważnioną przez pacjenta do odbioru wydruku recepty, po potwierdzeniu tożsamości  osoby,

  b) przekazanie kodu e-recepty telefonicznie – w tym celu należy skontaktować się telefonicznie z przychodnią.

  Lekarz może nie zrealizować zapotrzebowania na recepty, jeżeli uzna, że stan zdrowia pacjenta mający odzwierciedlenie w dokumentacji lekarskiej budzi uzasadnione wątpliwości i zachodzi potrzeba zweryfikowania stanu zdrowia pacjenta poprzez teleporadę lub  osobiste zbadanie pacjenta.

  Skip to content