Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

SZCZEPIENIA

Usługi medyczne

Usługi
medyczne

Jak działają szczepionki?

Szczepionki są produktami leczniczymi, które stymulują układ odpornościowy człowieka do wytworzenia odporności na określoną chorobę, chroniąc przed nią zaszczepioną osobę.
Szczepienie imituje naturalną infekcję i prowadzi do rozwoju lub wzmocnienia odporności podobnej do tej, którą organizm uzyskuje w czasie pierwszego kontaktu z prawdziwym drobnoustrojem (bakterią lub wirusem).
Głównym celem szczepienia jest ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby i/lub jej powikłaniami.

Szczepienia przeciw COVID-19

Szczepienia przeciw COVID-19 są przeprowadzane w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w przypadku  osób, które ukończyły 18 r.ż. – także w aptekach ogólnodostępnych, które podpiszą umowę z NFZ.

Szczepienia mają charakter zalecanych szczepień ochronnych osobom od  6 miesiąca życia w schemacie wielodawkowym . Są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia – dla osób posiadających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).

 

Na szczepienie w naszych przychodniach można zarejestrować się telefonicznie lub osobiście bezpośrednio w placówce (https://zpozlomza.pl/nasze-placowki/ ).

Szerzej o szczepieniach przeciw Covid-19 – na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 

 

 

Szczepienia obowiązkowe

Szczepienia obowiązkowe są realizowane wg corocznie udostępnianego Programu Szczepień Ochronnych (PSO). Dotyczą dzieci i młodzieży do 19 roku życia oraz osób dorosłych szczególnie narażonych na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi. Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne.
Obowiązek szczepień ochronnych dotyczy następujących chorób zakaźnych:

 • gruźlica
 • błonica
 • krztusiec
 • tężec
 • wirusowe zapalenie wątroby typu B 
 • inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b
 • inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae
 • nagminne zakażenie przyusznic (świnka)
 • odra
 • ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis)
 • różyczka
 • zakażenia wywołane przez rotawirusy
 • w przypadku osób z grup podwyższonego ryzyka wykonuje się również szczepienia przeciwko ospie wietrznej i wściekliźnie.

Szczepienia zalecane

Szczepienia zalecane to szczepienia, które są stosowane w celu rozszerzenia zakresu ochrony przed chorobami zakaźnymi. Szczepionki zalecane są płatne i można je nabyć w aptece na receptę. Szczepienia zalecane są wyszczególnione w PSO , obejmują szczepionki przeciwko:

 • ospie wietrznej
 • kleszczowemu zapalenie mózgu 
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW typu A) 
 • grypie 
 • zakażeniom meningokokowym

Czy warto wykonywać szczepienia zalecane?

Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu – jest zalecane w określonych grupach zawodowych (m.in. pracownikom leśnym, wojskowym na poligonach) oraz osobom spędzającym dużo czasu aktywnie na świeżym powietrzu, podróżnikom, którzy spędzają czas w obszarach endemicznego występowania kleszczowego zapalenia mózgu. Przed ukąszeniem kleszczy trudno jest się uchronić, a szczepionka jest obecnie jedynym możliwym i skutecznym sposobem uchronienia się przed tą chorobą i jej ciężkimi powikłaniami.

Szczepienie przeciw grypie – jest szczepieniem sezonowym, powtarzanym co roku. Wykonywane ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych. Zalecane jest osobom, które dotychczas ciężko przechodziły grypę oraz osobom z grup podwyższonego ryzyka powikłań pogrypowych (przewlekle chore, które zmagają się z chorobami układu krążenia, cukrzycą, mukowiscydozą, chorobami układu oddechowego, niewydolnością nerek czy niedokrwistością).

Szczepienie przeciw ospie wietrznej – jest polecane szczególnie osobom, które nie chorowały na ospę wietrzną i wcześniej nie zostały na nią zaszczepione. Szczepienie przeciwko ospie wietrznej jest szczepionką zalecaną, jednak w przypadku dzieci z wysokiej grupy ryzyka, jest szczepieniem obowiązkowym. Szczepienie przeciwko ospie wietrznej wielokrotnie zmniejsza też ryzyko zachorowania na półpaśca.

Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A, żółtaczka pokarmowa) – szczepienie warto wykonać , gdy istnieje wyższe ryzyko kontaktu z wirusem – osoby przebywające w większych zbiorowiskach (szpitale, żłobki, przedszkola czy szkoły) oraz planujące podróż do krajów, w których wirusowe zapalenie wątroby typu A występuje powszechnie (kraje Europy Wschodniej , basenu Morza Śródziemnego, kraje Afryki, Azji oraz Ameryki Środkowej i Południowej). Ryzyko zachorowania na tę chorobę można znacznie zmniejszyć, dbając o higienę rąk i spożywając pokarmy ze sprawdzonego źródła.

Szczepienie przeciw meningokokom – zakażenia meningokokowe są wywoływane przez bakterie. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową podczas kontaktu z osobą chorą lub bezobjawowym nosicielem. Na zakażenie meningokokami narażeni są wszyscy, niezależnie od płci czy wieku. Jednak najczęściej chorują dzieci do 1 roku życia. Najbardziej niebezpieczna jest inwazyjna choroba meningokokowa (IChM), która obejmuje zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub sepsę (posocznicę). Rozwija się bardzo szybko, jest obarczona wysoką śmiertelnością i trwałymi powikłaniami. Szczepienia zalecane są osobom z grup ryzyka wystąpienia IChM, a więc niemowlętom, młodzieży i młodym dorosłym, osobom z niedoborami odporności oraz podróżującym do krajów zwiększonego ryzyka zakażeń meningokokowych.

Ważne!

Wykonanie szczepienia jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego.
W przypadku dzieci – to rodzice mają obowiązek zadbać o wykonanie szczepień u dzieci. Lekceważenie szczepień obowiązkowych u dziecka jest zaniedbaniem jego zdrowia, ponieważ naraża je na zachorowanie i ewentualne powikłania choroby zakaźnej.

Więcej na temat szczepień na stronach:

Skip to content