Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

Profilaktyka

Usługi medyczne

Usługi
medyczne

Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

W naszym Zakładzie realizujemy program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK).

Jeżeli jesteś osobą w wieku 35-65 lat,  u której:

– nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia

– która w okresie ostatnich 5 lat nie korzystała ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców)

możesz bezpłatnie skorzystać ze świadczeń zagwarantowanych w programie.  

Świadczenie profilaktyczne w ramach programu obejmuje przeprowadzenie wywiadu i wykonanie badań krwi :  cholesterolu całkowitego, LDL‑cholesterolu, HDL‑cholesterolu, triglicerydów i glukozy oraz wykonanie pomiaru: ciśnienia tętniczego krwi i określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).

Na  podstawie  wyników zostanie dokonana ocena ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskazane, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia:

  • ponownego badania za 5 lat
  • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat
  • pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem
  • skierowania na dalsze leczenie do specjalisty.

 

Żeby wziąć udział w programie, należy zgłosić się do swojej przychodni – do  pielęgniarki , do której jest się zadeklarowanym.

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Na raka szyjki macicy, co roku w Polsce choruje 4 tys. kobiet.

Połowa z nich – u których wykryto chorobę zbyt późno – umiera! Wczesne zmiany przedrakowe, które można wykryć systematycznie wykonując cytologię, są wyleczalne w 100%. Rak szyjki macicy może nie dawać wyraźnych objawów.

Program skierowany jest do populacji kobiet w wieku od 25 do 64 lat . Badania cytologiczne                  przeprowadza się raz na 3 lata, a u kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka) – co 12 miesięcy.

Można je bezpłatnie wykonać w naszej poradni ginekologiczno-położniczej  .

Profilaktyka 40 plus

Profilaktyka 40 PLUS to program badań profilaktycznych dla Polaków od 40. roku życia opracowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Profilaktyka 40 PLUS zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Żeby skorzystać z programu należy wypełnić ankietę za pośrednictwem:

  • infolinii 800 100 101 – (w godzinach 8:00-18:00
  • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta
  • lub u świadczeniodawcy, który zawarł z NFZ umowę o realizację programu

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka i wystawione przez system skierowanie na badania. Lista punktów realizujących skierowania i informacje o programie można znaleźć na:  https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus 

 

Skip to content