Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

GINEKOLOGIA

Usługi medyczne

Usługi
medyczne

Ambulatoryjne świadczenia z zakresu położnictwa i ginekologii w ramach umowy z NFZ realizowane są przez Poradnię Ginekologiczno- Położniczą w Łomży przy ul. ks. Kardynała Wyszyńskiego 10.

Poradnia zapewnia opiekę lekarza ginekologa i położnej, w zakres której wchodzą w szczególności:

 • badanie lekarskie
 • wykonanie albo zlecenie wykonania niezbędnych badań diagnostycznych, w tym badania ultrasonograficznego 
 • świadczenia o charakterze zabiegowym lub zachowawczym oraz inne niezbędne procedury medyczne, przewidziane do wykonania w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej w ramach opieki ambulatoryjnej, w tym świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży 
 • ordynowanie koniecznych leków 
 • wystawianie skierowań na inne konsultacje specjalistyczne 
 • wykonywanie badań KTG u ciężarnych pacjentek zgłaszających się do Pracowni KTG 
 • wydawanie niezbędnych orzeczeń o stanie zdrowia w zakresie przewidzianym przepisami 
 • badania profilaktyczne, w tym pobranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego 
 • poradnictwo specjalistyczne w zakresie chorób współistniejących z ciążą, w szczególności cukrzycy, nadciśnienia tętniczego indukowanego ciążą 
 • edukacja i promocja zachowań prozdrowotnych 
 • edukacja pacjentek poradni w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, raka piersi

Rejestracja wizyty online:

Skip to content