Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

O nas

Jesteśmy publicznym zakładem opieki zdrowotnej , dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Łomżyński. W strukturze Zakładu funkcjonuje 14 placówek medycznych umiejscowionych na terenie Powiatu Łomżyńskiego, Powiatu Kolneńskiego i Miasta Łomża, które zapewniają dostępność do świadczeń zdrowotnych zarówno mieszkańcom Miasta Łomża jak i okolicznych gmin tj.: gm. Łomża, gm. Piątnica, gm. Wizna, gm. Jedwabne, gm. Przytuły, gm. Nowogród, gm. Miastkowo, gm. Śniadowo i gm. Mały Płock. W Zakładzie funkcjonuje także Pracownia USG, Pracownia KTG, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza oraz dwa Gabinety Rehabilitacji Medycznej.

Dyrekcja

Dyrektor
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Jolanta Bogusława Kacprzak

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa
Marek Przemysław Makieła

Struktura organizacyjna

Samodzielne Stanowiska

Inspektor BHP

Inspektor ds. OC i Przeciwpożarowych

Radca Prawny

Inspektor Ochrony Danych

Pion administracyjny

Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Kontraktowania i Rozliczania
Świadczeń Zdrowotnych

Dział Obsługi Technicznej

Sekretariat

Archiwum

Pion Medyczny

Zespół Gabinetów
Lekarza Rodzinnego nr 1 w Łomży

Gabinety Lekarza Rodzinnego
Filia w Jedwabnem
Gabinety Lekarza Rodzinnego
Filia w Wiźnie
Gabinety Lekarza Rodzinnego
Filia w Przytułach

Zespół Gabinetów
Lekarza Rodzinnego nr 2 w Łomży

Gabinety Lekarza Rodzinnego
Filia w Piątnicy
Gabinety Lekarza Rodzinnego
Filia w Drozdowie
Gabinety Lekarza Rodzinnego
Filia w Olszynach

Gabinety Lekarza Rodzinnego
Filia w Rogienicach Wielkich

Zespół Gabinetów
Lekarza Rodzinnego nr 3 w Łomży
Gabinety Lekarza Rodzinnego
Filia w Miastkowie
Gabinety Lekarza Rodzinnego
Filia w Nowogrodzie

Poradnia Ginekologiczno – Położnicza

Pracownia USG

Pracownia KTG

Zespół Gabinetów
Lekarza Rodzinnego nr 4 w Łomży
Gabinety Lekarza Rodzinnego
Filia w Śniadowie

Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Szczepankowie

Rada Społeczna

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego Zakład oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu w kluczowych sprawach dotyczących funkcjonowania Zakładu. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Powiatu Łomżyńskiego.

Skład Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej – uchwała nr
V/25/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 marca 2019 r.

Skip to content