Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

Nocna i świąteczna
opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.
Najbliższe miejsce udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Łomża, Al. Piłsudskiego 11
(Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – przy pomieszczeniach SOR/Izby Przyjęć)
tel. 86 47 33 666

Zakres opieki obejmuje:

Skip to content