Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

Kontakt

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Adres siedziby

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża

Telefon

86 215 69 49
(sekretariat)

ESP

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePuap:

/ZPOZLOMZA/SkrytkaESP

Dane rejestrowe:

NIP: 7181685955

REGON: 450665627

KRS: 0000007874

Książka teleadresowa

Pion administracyjny
ul. Szosa Zambrowska 1/27, Łomża

Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych

86 215 69 57

Dział Finansowo-Księgowy

86 215 69 58,

86 215 69 59,

86 215 69 60

Dział Kontraktowania i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych

86 215 69 52,

86 215 69 54,

86 215 69 55

Inspektor BHP

86 215 69 54

Inspektor ds. OC i Przeciwpożarowych

86 215 69 56

Inspektor Ochrony Danych

86 215 69 56

Pion medyczny

Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 1 w Łomży,
ul. Polowa 53

86 216 66 81

Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 2 w Łomży,
ul. Kolegialna 1

 86 216 71 93

Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 3 w Łomży
ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 10

86 218 54 63, 668 202 979

Poradnia ginekologiczno-położnicza w Łomży
ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 10

86 218 54 62

Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 4 w Łomży
Al. Piłsudskiego 11A

86 215 03 73, 788 983 767

Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Jedwabnem
ul. Łomżyńska 21

86 217 20 12

Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Piątnicy
ul. Czarnocka 14

86 219 27 16, 668 202 797

Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Wiźnie
Pl. kpt. Władysława Raginisa 31

86 219 60 17, 668 202 886

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Przytułach
ul. Słupska 7

86 217 70 11

Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Nowogrodzie
ul. Miastowska 5

86 217 55 16, 788 983 756

Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Miastkowie
ul. Długa 1

86 217 48 19

Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Śniadowie
ul. Kolejowa 13

86 217 61 17

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Rogienicach Wielkich

86 279 10 28

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Drozdowie

Placówka medyczna
okresowo zawieszona

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Olszynach

Placówka medyczna
okresowo zawieszona

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Szczepankowie

Placówka medyczna
okresowo zawieszona

Skip to content