Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

Zasady rejestracji pacjentów

Dla Pacjenta

Dla pacjenta

Rejestracja pacjentów na wizyty ambulatoryjne do lekarzy w naszych placówkach odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przychodni. Zarejestrować się można telefonicznie, osobiście, przez członków rodziny lub przez osoby trzecie.

W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta. Rejestracja na wizyty domowe odbywa się analogicznie jak w przypadku wizyt ambulatoryjnych.

Deklaracje

Osobom ubezpieczonym w NFZ zadeklarowanym w naszych placówkach przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej.

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnego lekarza, pielęgniarki, położnej.

Deklarację wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej można wypełnić:

  • w postaci papierowej (druki dostępne w rejestracji w każdej placówce lub do pobrania poniżej) i złożyć w rejestracji danej przychodni (deklaracja w wersji papierowej musi zawierać odręczny podpis) lub 
  • poprzez Internetowe Konto Pacjenta – złożenie takiej deklaracji nie wymaga podpisu odręcznego, ponieważ jest ona podpisana elektronicznie i dociera bezpośrednio do naszego Zakładu

Pacjent ma prawo bezpłatnego wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych na rzecz NFZ. Opłaty nie wnosi się w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego, lekarza, pielęgniarkę lub położną oraz z przyczyn niezależnych od pacjenta.

Do pobrania:

Skip to content