Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

Wystawianie zaświadczeń

Dla Pacjenta

Dla pacjenta

Informujemy, że wszystkie zaświadczenia wydawane na życzenie pacjenta nie występujące na liście zaświadczeń bezpłatnych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych są wydawane odpłatnie, zgodnie z cennikiem usług medycznych realizowanych przez nasz Zakład :

  • orzeczenia i zaświadczenia wydawane na żądanie pacjenta, a nie związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci i młodzieży w zajęciach sportowych i zorganizowanym wypoczynku, a także jeśli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie – 70,00 zł,
  • zaświadczenia wystawiane przez lekarza lub położną wydawane na życzenie pacjenta, jeżeli nie służą do celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub zapomogi  ( jednorazowej) z tytułu urodzenia dziecka – 70,00 zł,
  • poświadczenie ważności książeczki zdrowia wpisem – 35,00 zł.
Skip to content