Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

Wykaz badań POZ

Dla Pacjenta

Dla pacjenta

W związku z prowadzonym leczeniem lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na bezpłatne badania diagnostyczne, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Decyzję o konieczności zlecenia badań diagnostycznych podejmuje lekarz na podstawie wskazań medycznych.

Pełen wykaz badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, na które może skierować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, dostępny jest w rejestracji.

Badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, na które może skierować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

 1. Badania hematologiczne:
  • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
  • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
  • retikulocyty
  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
 2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:
  • sód
  • potas
  • wapń zjonizowany
  • żelazo
  • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
  • stężenie transferryny
  • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbAlc)
  • mocznik
  • kreatynina
  • glukoza
  • test obciążenia glukozą
  • białko całkowite
  • proteinogram
  • albumina
  • białko C-reaktywne (CRP)
  • kwas moczowy
  • cholesterol całkowity
  • cholesterol-HDL
  • cholesterol-LDL
  • trójglicerydy (TG)
  • bilirubina całkowita
  • bilirubina bezpośrednia
  • fosfataza alkaliczna (ALP)
  • aminotransferaza asparaginianowa (AST)
  • aminotransferaza alaninowa (ALT)
  • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
  • amylaza
  • kinaza keratynowa (CK)
  • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
  • czynnik reumatoidalny (RF)
  • miano antystreptolizyn O (ASO)
  • hormon tyreotropowy (TSH)
  • antygen HBs-AgHBs
  • VDRL
  • FT3
  • FT4
  • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity
  • ferrytyna
  • witamina B12
  • kwas foliowy
  • anty-CPP
  • CRP – szybki test ilościowy (dzieci do ukończenia 6 roku życia)
  • przeciwciała anty -HCV.
 3. Badania moczu:
  • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu
  • ilościowe oznaczanie białka
  • ilościowe oznaczanie glukozy
  • ilościowe oznaczanie wapnia
  • ilościowe oznaczanie amylazy.
 4. Badania kału:
  • badanie ogólne
  • pasożyty
  • krew utajona – metodą immunochemiczną
  • antygen H.pylori.
 5. Badania układu krzepnięcia:
  • wskaźnik protrombinowy (INR)
  • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
  • fibrynogen.
 6. Badania mikrobiologiczne:
  • posiew moczu z antybiogramem
  • posiew wymazu z gardła z antybiogramem
  • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella
  • strep-test.
 7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
 8. Diagnostyka ultrasonograficzna:
  • USG tarczycy i przytarczyc
  • USG ślinianek
  • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
  • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego
  • USG obwodowych węzłów chłonnych.
 9. Zdjęcia radiologiczne:
  • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
  • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej
  • zdjęcie czaszki
  • zdjęcie zatok
  • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
 10. Badania endoskopowe:
  • gastroskopia
  • kolonoskopia.
 11. Spirometria.
Skip to content