Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

Szybka diagnostyka onkologiczna (DiLO)

Dla Pacjenta

Dla pacjenta

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, potocznie zwana DiLO, jest wydawana osobie, u której:

  • stwierdzono podejrzenie nowotworu złośliwego,
  • stwierdzono w wyniku diagnostyki onkologicznej nowotwór złośliwy,
  • stwierdzono nowotwór złośliwy w trakcie udzielania świadczeń szpitalnych lub świadczeń w ramach programów zdrowotnych.

Karta pełni rolę skierowania, które umożliwia rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Oznacza to, że osoba posiadająca kartę DILO ma prawo do szybszej diagnostyki onkologicznej i leczenia przeciwnowotworowego.
Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego może zostać wydana przez:
1) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego lub stwierdził nowotwór złośliwy;
2) lekarza udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub stwierdził nowotwór złośliwy;
3) lekarza udzielającego świadczeń z zakresu programów zdrowotnych, który stwierdził nowotwór złośliwy;
4) lekarza udzielającego świadczeń szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy.

Informacje na temat pakietu onkologicznego i wykazu placówek realizujących szybką terapię   onkologiczną można uzyskać pod dzwoniąc na Telefoniczną Informację Pacjenta – 800 190 590.

Skip to content