Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

Aktualności:

Ogólnopolski Dzień Walki z depresją

Dzień 23 lutego został  ustanowiony w 2001 roku przez Ministra Zdrowia dniem walki z depresją, aby zwrócić uwagę na temat depresji oraz potrzebę upowszechniania wiedzy w zakresie jej objawów i  podejmowania leczenia.

Mitem jest  że depresja nie jest prawdziwą chorobą  – jest sklasyfikowana jako jednostka w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.

Choroba może dotknąć każdego – bez względu na wiek , płeć, czy status społeczny. Często rozwija się latami, dyskretnie i powoli odbierając radość z życia.

Depresja jest chorobą, którą charakteryzuje uporczywy smutek, brak energii, brak zainteresowania czynnościami, które dotąd sprawiały przyjemność.

Problemy ze snem, niepokój, trudności z koncentracją, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy lub beznadziei istnienia, myśli o samookaleczeniu lub wręcz uporczywe myśli samobójcze – to cechy charakterystyczne tej choroby. U dzieci i nastolatków depresja  może przejawiać się także drażliwością, nasileniem zachowań agresywnych, destrukcyjnych, autodestrukcyjnych (np. samookaleczania) i buntowniczych lub nadpobudliwością psychoruchową.
Depresja to nie tylko problemy z nastrojem. Do zaburzeń psychicznych dołączają objawy somatyczne, czyli cielesne -takie jak kołatanie serca, duszności, drżenie ciała, zawroty głowy, które nie znajdują medycznego wyjaśnienia. Na skutek symptomów depresji chorzy zaczynają zaniedbywać codzienne obowiązki – pracę, szkołę, higienę osobistą. Problemem stają się dla nich podstawowe czynności takie jak wstanie z łóżka czy pójście do sklepu. Zachowania  depresyjne nie są przypadłością  ludzi “słabych” – a właśnie w ten sposób mogą być postrzegane przez środowisko. Rady typu „weź się w garść” , „wyjdź do ludzi” , „zajmij się czymś” nie przyniosą wobec osób z depresją oczekiwanego efektu.

Osoby z depresją mają tendencję do wycofywania się i nie szukają aktywnie pomocy. Tymczasem depresję można i powinno się leczyć. Ważne jest, aby każdy, kto zauważy objawy sugerujące depresję , wiedział, gdzie może zwrócić się pomoc i miał świadomość tego, że depresja jest chorobą, którą można leczyć skutecznie przy pomocy psychoterapii oraz leków, z których większość jest refundowana, nie uzależnia i nie powoduje zmian osobowości.  Bardzo istotna jest również edukacja zarówno pacjenta jak i jego najbliższych, otoczenia – objaśnianie na czym polega choroba i czego może się spodziewać. Wiedza w tym temacie pozwoli zapobiec stygmatyzacji i nieuzasadnionemu poczuciu wstydu związanemu np. z leczeniem u psychiatry.

Na stronach internetowych wpisując hasło depresja można znaleźć materiały informacyjne kampanii społecznych oraz instytucji prowadzących poradnictwo w zakresie depresji.

Skip to content