Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

Aktualności:

Zmiany w szczepieniach przeciw COVID-19

Od 1 grudnia 2023 r. szczepienia przeciw COVID-19 są przeprowadzane w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w przypadku  osób, które ukończyły 18 r.ż. – także w aptekach ogólnodostępnych, które podpiszą umowę z NFZ.

Szczepienia mają charakter zalecanych szczepień ochronnych osobom od  6 miesiąca życia w schemacie wielodawkowym . Są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia – dla osób posiadających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).

 

Na szczepienie w naszych przychodniach można zarejestrować się telefonicznie lub osobiście bezpośrednio w placówce (https://zpozlomza.pl/nasze-placowki/ ).

 

Szerzej o szczepieniach przeciw Covid-19 – na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 

Skip to content