Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

Zamówienia:

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, montaż, instalację i konfigurację 12 zestawów komputerowych do jednostek organizacyjnych Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.


Dokumentacja dotycząca zapytania ofertowego-zapytanie, formularz ofertowy, opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy do pobrania powyżej.

Ważna informacja:

-ulega wydłużeniu termin składania ofert z 01.12.2023r. do 07.12.2023r.

-zaktualizowano opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 20.12.2023r. – wersja obowiązująca z dnia 23.11.2023r.

Skip to content