Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

Zamówienia:

Informacja o ogłoszeniu postępowania w zakresie utrzymania czystości.

Nazwa postępowania: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości obiektów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży.
Adres strony internetowej postępowania na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8e5e6391-7f91-11ee-9aa3-96d3b4440790

Skip to content